A Ley de Trasnparencia que aproba hoxe Feijóo e unha burla a intelixencia dos ciudadanos, cando son pillados por meter a man nos cartos públicos

Información
; Corrupción 10 Noviembre 2015 Sección; Especiales

José Luis Méndez Romeu advirte “innovacións e eivas notables” na Lei de Transparencia que comeza hoxe o seu trámite parlamentario.

Pladesemapesga demostra con nome a apelidos o negocio malversador instalado na Xunta de Galicia a sombra do PPdeG.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 15. O portavoz do Grupo Socialista, José Luis Méndez Romeu, salientou hoxe as “innovacións e eivas notables” do Proxecto de Lei de Transparencia e Bo Goberno, que comezou hoxe o debate parlamentario. Os socialistas galegos abstivéronse para non bloquear a tramitación da norma á espera de incorporar as emendas parlamentarias que melloren o texto.

En concreto, o responsable socialista reclamou o endurecemento das limitacións aos responsables políticos que traballen na administración para “impedir a porta xiratoria” e que continúen despois traballando para empresas privadas relacionadas co seu cargo público.

Méndez Romeu propuxo ademais incluír baixo a regulación desta norma ás entidades tuteladas pola administración local, ás sociedades mercantís con participación pública e ás entidades privadas con importantes axudas públicas. Tamén reclamou a publicación das subcontratacións de contratos públicos, que na práctica deterioran as condicións do sector público.

Os socialistas galegos instan neste sentido a avaliar de forma periódica a política de contratación da administración pública, e celebrar unha análise previa de custe – beneficio para os investimentos de mais de 5 millóns de euros. O obxectivo desta medida é “mellorar a eficiencia e evitar que se repita o sucedido co Hospital de Vigo ou a Cidade da Cultura”.

Tamén propuxo o endurecemento dos controis relativos ao urbanismo, que ten producido “os casos de corrupción de máis sona”, así como implantar a “pegada lexislativa”, incorporando aos debates lexislativos os informes, asesoramentos ou opinións utilizados.

O portavoz socialista chamou a implantar o principio de regulación da calidade, actualmente recomendado pola UE, limitando a produción lexislativa para evitar o “elevado grao de improvisación” do goberno galego e a inseguridade xurídica que está a provocar actualmente.

Carencias

Os socialistas galegos sinalaron hoxe así as importantes carencias do texto e que sitúan “na orixe das principais causas de corrupción”, como son os conflitos de interese entre o sector público e privado, especialmente rechamantes no caso da sanidade pública. Méndez Romeu advertiu da importante capacidade de presión que posúen as empresas de tecnoloxía sanitaria ou de xestión de recursos hospitalarios.

Advertiu do caso do Hospital privado de Vigo, no que “a Xunta non foi quén a día de hoxe de ofrecer documentación solvente que avale a fórmula de xestión –participación público – privada- escollida”. Ademais, ofrece un caso paradigmático da falla de transparencia no proceso de adxudicación, chegando a escoller a unha persoa procedente da propia empresa como responsable do seguimento do contrato.

A norma renuncia a lexislar para limitar este tipo de casos, mentres o conflito rexistrado coas vacinas está a provocar grandes beneficios para as empresas farmacéuticas a costa dos usuarios mentres as administracións públicas “tardaron un ano en reaccionar”.

Sinalou ademais o caso do sector eléctrico como paradigmático do control da axenda política polas 5 grandes compañías eléctricas, que provocaron que o goberno mesmo desprezara o informe da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia para regular contra as enerxías renovables e impoñan un decreto do autoconsumo “en beneficio exclusivo dos grandes operadores privados”.

Transparencia Internacional

Méndez Romeu lembrou a delicada posición das institucións autonómicas, que están a perder posicións en materia de transparencia e acceso á información, de acordo cos indicadores analizados pola ONG Transparencia Internacional. Galicia ten retrocedido dende a primeira posición do Estado no ano 2010 ata a quinta no ano 2014.

Neste mesmo sentido, o Parlamento de Galicia é actualmente o posto número 13 entre tódalas Cámaras lexislativas do Estado, mentres tan só 3 das 7 grandes cidades e só dúas das 4 Deputacións provinciais sitúanse por enriba da media. Ademais, os entes autónomos galegos analizados, os encargados de xestionar as políticas hidráulicas, sitúanse na penúltima posición, o que evidencia que “queda moito por facer”.

El negocio multimillonario de los altos cargos del PP en la Xunta de Galicia bajo subvenciones y contratos a dedo saltándose presuntamente la Ley.

 Ver también; Rocío Mosquera, Diego Calvo, Raquel Arias, el alcalde de Xove, el popular José Demetrio Salgueiro, "pillados con la mano en el dinero público" a instancias de una denuncia de Pladesemapesga

Ante a información do cese de Rocío Mosquera como Conselleira de Sanidade desde a Asociación Galega para Defensa dá Sanidade Pública queremos comunicar que:

Millones de euros (trapicheados) recaudados de las miserias ciudadanas, recortes, enfermos, dependientes, pagas extraordinarias que se les quitan a los funcionarios que se volatizan en una amalgama de intereses personales de los altos cargos, saltándose la ética y moral vulnerando la debida diligencia de funcionario o servidor público sin que la Fiscalía o los partidos políticos de la oposición quieran ver lo que ven los ciudadanos, que Pladesemapesga en este amplio reportaje deja al descubierto, .

Encabeza la lista el Sr Juan Carlos Maneiro Cadillo que regala 227.499,20 euros por trámite urgente y como gasto anticipado, negociado sin publicidad a SACE, entidad privada de consultoría..DOG Núm. 70 Jueves, 15 de abril de 2010 Pág. 5.894 en RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2010 por la que se publica la adjudicación de un contrato de servicios por designación directa, más de 227.499,20 Euros firmando la subvención (REGALO) mediante el DOG nº 235, del 1 de diciembre) Juan Carlos Maneiro Cadillo como Director general de Competitividad e Innovación Tecnológica.

En este reportaje traemos solo algunos de los muchos contratos y lindezas en el presunto fraude en muchos casos dividir la cantidad en "lotes" para hacer adjudicaciones varias sin que se sobrepasen los límites penales, ya que los administrativos nadie se atreve a propiciarlos por la lentitud de la justicia, las tasas de Gallardón y la falta de interés político en la oposición, sin sumar, los foros, jornadas, y todo tipo de chiringuitos cuyo único fin es malversar el dinero público en beneficio propio, mientras los ciudadanos observan impasibles como se saquea la caja pública.

Contratos Negociados sin Publicidad:

1.-  DOG Núm. 135 Lunes, 13 de julio de 2009 Pág. 12.129, se acompaña como documento1-Anuncio2502A_e

Importe total: 200.449,16 €. urgente y negociado sin publicidad, autorizado por Santiago de Compostela, 16 de junio de 2009. Francisco José Vidal-Pardo Pardo. Secretario general de la Consellería del Mar

2.-  Resolución del DOG nº 109 de 2013/6/10 - Xunta de Galicia, -AnuncioG0165-0

DOG Núm. 109 Lunes, 10 de junio de 2013 Pág. 21760 Tramitación y procedimiento de adjudicación: urgente y negociado sin publicidad sujeto a ... c) Importe: lote 1: 4.301.280,00 € y lote 2: 8.079.020,48 €; importe total: el mismo. P.D. (Orden de 30.3.2012; DOG nº 70, de 12 de abril de 2012) Francisco José Vidal-Pardo Pardo, -AnuncioG0165-2 y -AnuncioG0165-2

3.-  Resolución del DOG nº 79 de 2014/4/25, se adjuntan como documento4-AnuncioCA05-181213-0002_es y documento4-A-AnuncioCA05-09, DOG Núm. 244 Luns, 23 de decembro de 2013 Páx. 49521. -C-licitacion

Importe total: 7.506.993,85 (IVA incluido) (SGAMP), mediante la modalidad de concesión, por el procedimiento negociado sin publicidad.

4.-  Resolución del DOG nº 127 de 03/07/1998 - Xunta de Galicia

Importe total: 14.103.635 ptas. Importe total: 61.584.687 ptas. 5. Adjudicación: Forma: procedimiento negociado sin publicidad. Instalaciones pesqueras y de uso general en San Vicente do Mar.

5.-  Resolución del DOG nº 121 de 2014/6/27 Pág. 7.585 - Xunta de Galicia, -Anuncio7D22_es

Tramitación: ordinaria. b) Procedimiento: negociado sin publicidad. 4.Importe total 237.571,21 euros. 6. .Importe total 161.619,69 euros.

6.-  Resolución del DOG nº 58 de 2014/3/25 Pág. 12661 - Xunta de Galicia, -AnuncioO90-170

Tramitación: ordinaria. Procedimiento: negociado sin publicidad, con un único criterio de valoración (precio).Importe total: 224.626,84 euros.

7.-  Resolución del DOG nº 38 de 2012/2/23 - Xunta de Galicia, diversas subvenciones sin concurrencia pública -AnuncioCA05-100212-12100_es

(OPERACIÖN ZETA) 29 de diciembre de 2011. b) Contratista: Fundefo, Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación. Autorizado por Cristina Ortiz Dorda, Secretaria general técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar

Importe de adjudicación: ciento cincuenta y tres mil quinientos cuatro euros (153.504,00 €), más veintisiete mil seiscientos treinta euros con setenta y dos céntimos de euro (27.630,72 €), en concepto de IVA (18%), lo que hace un total de ciento ochenta y un mil ciento treinta y cuatro euros con setenta y dos céntimos de euro (181.134,72 €).

cuarenta mil setecientos seis euros con cincuenta y dos céntimos de euro (40.706,52 €), más siete mil trescientos veintisiete euros con diecisiete céntimos de euro (7.327,17 €), en concepto de IVA (18%), resultando un total de cuarenta y ocho mil treinta y tres euros con sesenta y nueve céntimos de euro (48.033,69 €).

8.-  Resolución del DOG nº 64 de 2014/4/2 - Xunta de Galicia

Procedimiento: negociado sin publicidad al amparo del artículo 170.d) del texto que corresponden al IVA (21 %), lo que supone un total de 367.840,00 €.incendios y mar de la Xunta de Galicia (expediente 38/2013).

9.-  Resolución del DOG nº 79 de 2012/4/25 - Xunta de Galicia, -AnuncioG0177-200314-0001_es

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2014 por la que se hace pública la formalización de varios contratos, todos éllos sin concurrencia pública, que alcanzan varios millones de euros.

Importe total: 94.255,00 € (IVA incluido). ... a) Procedimiento: negociado sin publicidad al amparo del artículo 154.d) de..,Mar Pereira Álvarez

10.-DOG Núm. 70 Jueves, 15 de abril de 2010 Pág. 5.894, -resolucion-12-marzo-2010-consell

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2010 por la que se publica la adjudicación de un contrato de servicios, expediente: referencia: 2009-14-476.

196.120 ? más 31.379,20 de IVA (16%), en total 227.499,20

Sociedad de Auditoría y Consulting de Empresas, S.L. (SACE). DOG nº 235, del 1 de diciembre) Juan Carlos Maneiro Cadillo

11.-Resolución del DOG nº 143 de 2013/7/29 - Xunta de Galicia, -AnuncioU500-260613-0001_es

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2013 por la que se hacen públicas las formalizaciones de los contratos correspondientes a los expedientes 320/12, 322/12, 323/12, 302/13, 306/13, 307/13, P1/13, 2/13, 3/13, 6/13, 7/13 y 8/13. DOG 26.4.2013.

TOTAL 3.894.446,14 IVA. 814.635,68 igual a: 4.709.081,90.

12.-Resolución del DOG nº 9 de 2014/1/15 Pág. 1680- Xunta de Galicia, -AnuncioG2018-201213-0003_es

Importe total: 289.971,84 euros. 6.Importe total: 174.360,07 euros. e) Ventajas de la oferta b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

13.-Resolución del DOG nº 198 de 2012/10/17 - Xunta de Galicia, -AnuncioCA05-031012-0002_es

Importe total: 138.800 € (IVA incluido). 1.5. Formalización: ... b) Procedimiento: negociado sin publicidad (exclusividad). 2.4.

14.-DOG Núm. 136 Jueves, 15 de julio de 2004 Pág. 10.183. -Anuncio1465A_e

Importe de adjudicación: 165.855 euros. En Santiago de Compostela, 25 de junio de 2004.

Rosa Mª Quintana Carballo. Directora general de Innovación y Desarrollo Pesquero

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD .

http://www.ugr.es/~scgp/MANUAL-EXPEDIENTES-CONTRATACION-2.pdf

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD   - SERVICIOS - Q 18.000 € y R 60.000 €

Solicitada información sobre estos contratos a la Sra. Rosa Quintana Carballo la respuesta "SILENCIO ADMINISTRATIVO" y sobre los informes o resultados materializados de las subvenciones o contratación no ha sido posible acceder a los mismos, si es que existen.

Todo ello a pesar de la intencionada ocultación acreditada “censura” por parte de los responsables de la Xunta de Galicia para que no se pudiese acceder al contenido de la información pública sobre estos contratos a través de Internet:

“Information on the robots.txt Robots Exclusion Standard and other articles about writing well-behaved

Web robots”.

O lo que es lo mismo. Solamente aquellas personas que conozcan los datos con anterioridad podrán acceder a eses datos, quedando ausentes para el público en general y por lo tanto ilocalizables. Sirva de ejemplo: DOG nº 235, del 1 de diciembre. Firmado por el Sr Juan Carlos Maneiro Cadillo como Director general de Competitividad e Innovación Tecnológica.

http://cita.es/xunta/ , y a día de hoy borrado cualquier rastro sobre estas maniobras que constan acreditadas.

Al parecer estas adjudicaciones se han realizado presuntamente mediando fraude de ley en la celebración de concursos públicos, vulnerando las previsiones contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público, tanto en su redacción dada por la Ley 30/2007, como por la del Real Decreto Legislativo 20/2011, de 14 de noviembre.

Estas adjudicaciones directas al parecer se hacen con total vulneración de las normas de excepcionalidad que han de regir esas adjudicaciones directas, vulnerando no solamente la legislación vigente sino la clara y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, entre otras, establecida en Sentencia de 18/04/1989.

Todo ello a pesar de buscar la flaqueza del legislador en los servicios públicos buscando muchas veces un contrato menor con dos tres ofertas (LOTES), que les permite “bajar las cantidades” y adjudicar directamente a un empresario de su libre elección, sin justificar los motivos de dicha decisión, sin publicidad ni concurrencia, un contrato de obras (hasta 50.000€ de valor sin IVA) o servicios y suministros (hasta 18.000€ de valor sin IVA).

Rosa Quintana y otras Consellerías reparten por negociado convenido directo sin publicidad cantidades multimillonarias que podrían superar los 100 millones de euros al año, con fines propagandísticos de su gestión, a través de supuestas campañas no auditadas y notas de prensa.

Dice la ley que regula la publicidad institucional:

“No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por los integrantes del sector público. Esto es, prohíbe explícitamente este tipo de anuncios que estaba haciendo Rosa Quintana al frente de la Consellería de Medio Rural e do Mar.

La libre competencia empresarial no puede legalmente estar inducida por altos Cargos de las instituciones públicas, en su consecuencia la libertad de libre competencia debe estar protegido;

Según la Ley de Contratos del Sector Público, el procedimiento negociado sólo está permitido en los siguientes casos:

•Si falla el concurso abierto porque no se presenta nadie o los empresarios no están capacitados (en este caso, no hemos encontrado ningún concurso abierto anterior).

•En casos excepcionales en los que las características no permitan establecer el precio final (sería la primera vez, puesto que el resto de campañas de publicidad institucional que encontramos en el BOE establecen de forma clara el presupuesto inicial sin problemas).

•Por razones técnicas o artísticas o de protección de derechos en exclusiva (no tendría sentido en este caso, en principio).

•Por imperiosa urgencia NO imputable al organismo (prisa seguro que tienen, pero no sabemos de quién es la culpa del retraso).

•Por tratarse de asuntos secretos o reservados o vinculados a la seguridad y el comercio de armas (no encaja).

•En contratos de servicios, como es el caso, si el valor es inferior a 100.000 euros (no aplica a ninguna de las dos adjudicaciones).

Con la información que tenemos, y que ante LA FALTA de desmentidos o aclaraciones que se nos niega rotundamente no parece que se ajuste a ninguno de esos supuestos las maniobras inductoras de la Sra. Rosa Quintana.

Rosa Quintana podrá estar utilizando el dinero del hambre infantil y empobrecimiento social para comprar el silencio de la Prensa en Galicia.

Rosa Quintana "unta con millones de euros de dinero público" a los medios de comunicación de Galicia para que oculten sus felonías contra los ciudadanos en la Consellería de Medio Rural e do Mar.

A toda esta trama de dilapidación y compra de voluntades con lo público se suman la Consellería de de Economía e Industria y la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria también "unta" la prensa con más convenios de dinero público a dedo. de verdadero escándalo.

Ejemplo Consellería de de Economía e Industria (+)

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141023/AnuncioCA04-161014-0007_es.html

Consellería Cultura, Educación y Ordenación Universitaria (+)

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140710/AnuncioG0164-020714-0005_es.html

Consellería de Medio Rural e do Mar... (+)

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140319/AnuncioG0165-110314-0004_es.html

Y sigue...Etc..Asi hasta varios millones de euros públicos. A lo que hay que sumar las webs que pagamos todos con los boletines propagandísticos de la Xunta de Galicia, conocidos como notas de Prensa.

Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-21524#BOEn

http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2006/01/02/pdfs/A00003-00006.pdf

Ejemplos que pueden ilustrar a ese instructor :

DOG Núm. 54 Miércoles, 19 de marzo de 2014 Pág. 11656 – Al fondo de la misma.

DOG Núm. 99 Lunes, 27 de mayo de 2013 Pág. 18674

DOG Núm. 229 Mércores, 30 de novembro de 2011 Páx. 35313

DOG Núm. 99 Luns, 27 de maio de 2013 Páx. 18674

DOG Núm. 244 Luns, 24 de decembro de 2012 Páx. 47650

DOG Núm. 174 Xoves, 12 de setembro de 2013 Páx. 35917

DOG Núm. 16 Martes, 24 de xaneiro de 2012 Páx. 3741

DOG Núm. 202 Martes, 22 de outubro de 2013 Páx. 41638

DOG Núm. 54 Miércoles, 19 de marzo de 2014 Pág. 11656

El DOG Número 70 Jueves, 10 de Abril de 2014 Pág.16323, por Resolución de 24 de Marzo de 2014, la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural, Sr Magariños, se hace pública la formalización de un contrato a cargo de los fondos europeos, bajo el EJE 3 tema prioritario 72 (exp. 49/2013).

Adjudicatario. ALFER FORMACIÖN.S.L por un valor estimado de 739.029,15 Euros, por P.D (Orden de 30.3.2012; DOG núm.70, de 12 de Abril ), -AnuncioG0165-260314-0022_es.

Curiosamente esta empresa ALFER FORMACIÖN nos informan que carece de equipos y personal cualificado para la formación siendo como única intermediaria de los fondos públicos cuyo destino no hemos podido constar más allá de la oficina sita en Pontevedra.

Paloma Rueda Crespo, directora del centro CETMAR dependiente de la Consellería de Medio Rural e do Mar, parece ser la pareja-sentimental del Director de Alfer Formación, lo que nos puede poner en la pista y la sospecha del canal de preferencias institucionales a la hora de conceder las subvenciones para cursos de formación.

Por otro lado la misma Consellería que Usted preside se ve forzada a perseguir procesalmente a la empresa ALFER FORMACIÖN. SL para que cumpla con sus obligaciones legales tras una sanción del celador del Puerto de Pontevedra, que evade ingresar en las cuentas públicas por un valor de 90,15 euros, y que posiblemente pagaremos los ciudadanos o en su caso, a través del dinero de las subvenciones concedidas, -Multa-AnuncioC141-230114-0005_es.

Estas adjudicaciones directas al parecer se hacen con total vulneración de las normas de excepcionalidad que han de regir esas adjudicaciones directas, vulnerando no solamente la legislación vigente sino la clara y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, entre otras, establecida en Sentencia de 18/04/1989.

Todo ello a pesar de buscar la flaqueza del legislador en los servicios públicos buscando muchas veces un contrato menor con dos tres ofertas (LOTES), que les permite “bajar las cantidades” y adjudicar directamente a un empresario de su libre elección, sin justificar los motivos de dicha decisión, sin publicidad ni concurrencia, documento5-licitacion_N=19600.

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=19600

Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG núm. 191, de 7 de octubre de 2013.

e) División por lotes y número: 2 lotes.

Lote 1: servicios formativos para impartir enseñanzas especializadas en la obtención de titulaciones profesionales náutico-pesqueras y certificados de profesionalidad.

Lote 2: servicios formativos para impartir cursos no reglados de buceo profesional.

Centro de Estudios de Formacion Alfer sl está inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra.

Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 27/10/2011, en el Registro Mercantil de Pontevedra, Boletín 205, Referencia 878314.

Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 27/10/2011.

Por otro lado, la última modificación no mercantil de Centro de Estudios de Formacion Alfer sl ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 16/04/2014.

Centro de Estudios de Formacion Alfer sl Teléfono: 902444848

Dirección del domicilio social de Centro de Estudios de Formación Alfer sl: C/ MARQUES DE RIESTRA 30 -1º. PONTEVEDRA, PONTEVEDRA

El Vicepresidente de la Xunta de Galicia. el Sr Alfonso Rueda aparece vinculado a Alfer Formación, S.L como profesor antes de acceder a la Xunta de Galicia.

José Antonio Rueda Crespo, natural de Jaén, fallecido en 2012, funcionario y técnico agrónomo, ha sido jefe provincial del Iryda (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario). Con la democracia consiguió ser concejal por el ayuntamiento de Silleda y después senador.

Entre 1983 y 1986 ejerció como vicepresidente de la diputación provincial con Mariano Rajoy, de quien era hombre de confianza. Posteriormente, como empleo con formato de retiro remunerado, obtuvo el puesto de Jefe del Servicio de Costas de Pontevedra.

ALFONSO RUEDA DE SECRETARIO MUNICIPAL A SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO

Estudió Derecho en Santiago. Terminada la carrera y especializado en administración local, secretario municipal. Lo que le llevó, sucesivamente, a los ayuntamientos de Cervantes, A Cañiza y finalmente Cambados, hasta ser nombrado jefe de gabinete por Xesús Palmou, Conselleiro de Justicia e Interior de 2003 a 2005, que, habiendo sido también concejal de A Estrada, y buen amigo de su padre.

Más adelante, en 2006, Núñez Feijoo, convertido en presidente de los populares de Galicia, le reconoció los méritos al nombrarlo Secretario General del partido. A partir de 2009, Consejero de Presidencia. Y en 2012, además, vicepresidente de la Xunta de Galicia.

En 2010 el Club Financiero Vigo ante las ofensivas de la Xunta, del "lobby" de A Coruña y del Partido Popular de Galicia, con lo que su presidencia dejó de ser apetecible para posibles aspirantes.

De esta manera, en 2013 se presentó un único candidato, Javier Garrido Valenzuela, con la mayor intención de cumplir con un viejo objetivo de su partido.

Javier Garrido es ahora el presidente, si bien es cierto que, son los miembros de la junta directiva.

Javier Garrido ni siquiera es empresario, a pesar de lo cual también aparece como vicepresidente de la CEP. Es simplemente su credencial ser primo de Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente de la Xunta de Galicia.

Un hermano, Fernando Garrido Valenzuela, fue conselleiro de Agricultura entre 1984 y 1986 y actualmente ocupa el la presidencia del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.

La hermana, Irene Garrido Valenzuela, diputada del PP en el Congreso, economista y docente en la Universidad de Vigo, que acaba de ser nombrada presidenta del ICO (Instituto de Crédito Oficial)

Tres presidencias para tres hermanos. Y aun quedan aspirantes y parientes que están necesitados y pendientes de colocar.

Referencia:

http://www.farodevigo.es/galicia/2014/08/28/saga-garrido/1083090.html

UGT OPERACIÖN ZETA Y MEDIO RURAL E DO MAR.

Alberto Mahía. A Coruña / la voz 05 de noviembre de 2014 08:24

Se adjunta como Documento6.

El Consello de Contas se topó en los cursos ejecutados por sindicatos y patronal con nóminas de 10.000 euros o talleres de coches como sedes de clases de buceo.

En el 2010 le fueron concedidos dos planes de formación por los que la Xunta le dio subvenciones por un valor de 5,1 millones de euros. El Consello de Contas detectó estas irregularidades: «En los cursos de Buceo general. Fin de la cita de Alberto Mahía, Se adjunta como Documento6.

El Consello de Contas se topó en los cursos ejecutados por sindicatos y patronal con nóminas de 10.000 euros o talleres de coches como sedes de clases de buceo.

En el 2010 le fueron concedidos dos planes de formación por los que la Xunta le dio subvenciones por un valor de 5,1 millones de euros. El Consello de Contas detectó estas irregularidades: «En los cursos de Buceo general. Fin de la cita de Alberto Mahía, Voz de Galicia, Se adjunta como Documento6.

En los gastos de preparación y tutorías de las acciones formativas figuran porcentajes de sueldos de directivos de FES-UGT con nóminas por encima de los cuatro y cinco mil euros mensuales.

Rosa Quintana unida a Operación Zeta polas subvencións de cartos públicos a través de Hostelería, denuncia AGE, documento3AnuncioG0165-231014-0001_gl y documento4.

A Confederación de Empresarios de Hostalaría de Galicia recibíu o ano pasado máis de 35.300 euros e Rosa Quintana xa lle tiña preparada outra partida de 48.400 euros para supostamente promover o emprego dos productos da pesca e acuicultura e impulsar o seu consumo e polo que xa Carlos Negreira tiña ofertado 77.400 do Concello de A Coruña a Fundación Fremss "un chiringuito formado seu padroado polos mismos altos cargos do PP" para os mesmos fins altruistas e de formación.

El 5 de Noviembre de 2014 Pladesemapesga remite escrito peticionando desmentidos o aclaraciones sobre los hechos de este escrito, sin que se haya dado respuesta alguna a día de hoy

 

Acerca de: PLADESEMAPESGA - Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, es una asociación no lucrativa, Nif: G-70321807 - Registro 2012/016402 con más de 24.700 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en: www.pladesemapesga.com y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación joven que ha conseguido mucho: imagina lo difícil que es entrar en la escena política para defender el sector marítimo y pesquero sin el apoyo económico necesario ni el soporte de los medios de comunicación. Necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Pladesemapesga es una asociación sin ánimo de lucro ciudadana y libre. Ayúdanos a seguir llevando las reivindicaciones que compartimos a la calle y a las instituciones democráticas, trasmitiendo nuestras noticias a través de las redes sociales y boca a boca en tu entorno más cercano. ¡Muchas gracias por tu apoyo!                        

  • A cuenta de una desgracia para Galicia... no se persigue el furtivismo ,se aprovecha por unos listillos y Mar Sanchez Sierra hace propaganda para su persecución.

    Xornal Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Vigo Santiago Localidades[…]

    A cuenta de una desgracia para Galicia... no se persigue el furtivismo ,se aprovecha por unos listillos y Mar Sanchez Sierra hace propaganda para su persecución.  Según Feijóo la cuestión del " furtivismo pesquero"; La culpa es de los turistas madrileños en Sanxenxo y de CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO.El video de la " trama con los decomisos " de la pesca será enviado a organismos-representantes en Europa para que toman conciencia de como Mar Sánchez y Rosa Quintana cumplen la legalidad del furtivismo. En especial será trasladado en mano a la Comisaria Portuguesa Doña Elisa Ferreira responsable de los fondos de cohesión y reformas al objeto de que compruebe por si misma el y los usos que le dan Feijóo, Rosa Quintana y María del Mar Sánchez Sierra al dinero de los ciudadanos de Europa y su forma personal, muy particular de cumplir la legalidad en Materia de Furtivismo.ES DE TAL MAGINITUD EL DESCARO CON EL DINERO EUROPEO,  QUE SE MONTAN FIESTAS EN O MONTE DO GOZO A PUERTA CERRADA CON BAILES DE MARIACHIS DE QUERÉTARO (PEMEX-MÉXICO) CON TODOS LOS MAMANDURRIAS Y PALEMEROS, Exclusiva de Pladesemapesga Rosa[…]

Otros articulos relacionados.....