laverca, ou Alondra en castelán (Alauda arvensis) é un pequeno paxaro típico das áreas abertas e agrarias da maior parte de Europa e Asia, onde se atopa ben distribuído. En Galicia distribúese por todo o territorio, ocupando áreas abertas tanto de vexetación natural como zonas agrarias.

cartel ave ano 16 redNos últimos anos a especie estase a rarificar pola desaparición do seu hábitat, as áreas abertas, debido aos cambios acontecidos no territorio dende a segunda metade do século XX, marcados por unha perda da actividade agrogandeira e un incremento da cobertura vexetal. Cómpre lembrar ademais que as lavercas do noroeste peninsular constitúen unha subespecie diferenciada, Alauda arvensis guillelmi, o que lle outorga se cabe mais valor á súa conservación.

A SGO declara a laverca como Ave do Ano 2016 como xenuíno representante da familia dos aláudidos en Galicia, onde se presentan 4 especies. Así, ademais da laverca, están presentes a cotovía pequena (Lullula arborea), a cotovía (Galerida cristata), e a calandriña (Calandrela brachydactila). Todas estas especies habitan en maior ou menor medida áreas con escasa cobertura arbórea e en gran medida vinculadas a áreas abertas e medios agrarios. As súas poboacións están en xeral en declive en Galicia, sendo salientable ademais da laverca, a tendencia da cotovía, cun importante declive sobre todo nas súas poboacións costeiras, e a limitada distribución da calandriña, restrinxida actualmente á comarca da Limia.

De forma xenérica, entre os principais problemas de conservación destas especies poden citarse os seguintes:

  • O abandono da actividade agraria.
  • A reforestación de terreos agrarios con piñeiros e eucaliptos.
  • A perda das extensións de breixeiras e outros matos.
  • A intensificación agraria e os cambios na estrutura e fenoloxía dos cultivos.
  • A perda de hábitats naturais na zona costeira.

Por todo elo este grupo pódese considerar como un indicador do estado de conservación das paisaxes tradicionais, onde os espazos agrarios e áreas abertas conviven harmoniosamente con zonas boscosas e de vexetación natural. O mantemento destas paisaxes é indispensable para asegurar a conservación dos nosos aláudidos e de toda a rica diversidade de especies dos hábitats abertos.

  • Feijóo financió con dinero público una presunta estafa de mascarillas a Nivel Nacional entre personal Sanitario, Farmacias, hospitales e instituciones públicas que estan intentando tapar.

    Xornal Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Vigo Santiago Localidades[…]

    Feijóo financió con dinero público una presunta estafa de mascarillas a Nivel Nacional entre personal Sanitario, Farmacias, hospitales e instituciones públicas que estan intentando tapar. CAPITULO 3 DE 6 MASCARILLAS PRESUNTAMENTE FALSIFICADAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE FEIJÓO. Toda la documentación y hechos serán enviados a la Fiscalía Anticorrupción Nacional por falta de Fiscalía de Corrupción en Galicia.  Alertamos que muchos enlaces podrían estar rotos al estar borrando la informacion desesperadamente a toda velocidad. Xornal Galicia dispone de la totalidad de la información para su libre acceso mediante licencia GNU bajo solicitud a info@xornalgalicia.com con el asunto - información mascarillas presuntamente falsificadas -( presunta banda crirminal organizada). Todo comienza con la adjudicación el 26/03/2020 del CÓDIGO DO EXPEDIENTE: EE-SER1-20-021 IMPORTE TOTAL: 6.697.638,41 € TRAMITACIÓN: emerxencia  OBXECTO: subministración de mascarillas a SIBUCU 360, SL cif B70410956 para MASCARA CIRÚRXICA TIPO II MASCARA PROTECCIÓN S/VÁLVULA FFP2 con un pago directo ya cerrado de 1.294.700,00 € públicos, la empresa receptora del encargo tienen un largo historial en sus vinculos que llegan a su  fundador ( investigado por pertenencia a organización criminal como informaremos a lo largo de este artículo).Tras este ingreso[…]

Otros articulos relacionados.....